NL    FR    EN

Maak hier je afspraak!

Mensen helpen en begeleiden is wat ik het liefste doe. De keuze om te gaan voor een job in de zorgsector was dan ook snel gemaakt.  Vol overgave startte ik de opleiding vroedkunde met als hoogtepunt een 10 weken durende buitenlandse stage in Kigali (Rwanda).

Mijn honger was na het behalen van mijn diploma vroedkunde nog niet gestild en daarom begon ik vol motivatie aan een bijkomende opleiding osteopathie aan de ULB.  Als Brusselse kon ik gelukkig mijn mannetje staan tussen al die Franssprekende medestudenten.

Wat zo geweldig is aan ons vak is dat we mensen kunnen helpen met de meest uiteenlopende klachten. Als osteopaat is het onze taak om op zoek te gaan naar de oorzaak van de klacht, wetende dat deze zich niet altijd bevindt waar de pijn zich manifesteert.  De oorzaak kan gezocht worden in het musculoskeletaal stelsel,  maar evengoed ter hoogte van de organen, emoties, levensstijl, het innemen van medicatie, etc. Met onze persoonlijke, holistische denkwijze zien wij de patiënt in zijn/haar geheel en niet enkel zijn/haar klacht.

Gezien mijn eerdere ervaring als vroedvrouw gaat mijn passie in het bijzonder uit naar de behandeling van moeder en kind, daarom koos ik ervoor de 2-jarige postgraduele opleiding over osteopathie bij baby's, kinderen en zwangeren te volgen bij Panta Rhei in Nederland.

Een zwangerschap en een bevalling; het is niet niets, en dit zowel voor de moeder als voor het kind. Tijdens de zwangerschap, arbeid, bevalling en de postnatale periode kunnen er allerlei factoren onder andere de baby beïnvloeden. Dit alles kan leiden tot: zuig- en slikproblematiek, (verborgen) reflux,  slaapproblemen, huilen, voorkeurshoudingen, darmklachten, etc . Tijdens de behandeling van deze problemen vind ik het steeds belangrijk om de pasgeborene niet te aanschouwen als een 'mini'-mens, want een baby is echter complexer dan dit. Als osteopaat beschikken we over kennis en  vaardigheden, maar we fungeren ook als coach voor onze patiënten die we bijstaan in de verschillende periodes doorheen hun leven (bv.: zwangerschap, postnatale periode, etc.).  Het  is fantastisch hoe we pasgeborenen kunnen helpen op verscheidene vlakken en dit alles in samenwerking met collega's, ouders, broers en/of zussen,  grootouders, etc. Ik vind het ontzettend belangrijk om ook de andere familieleden in het hele proces te betrekken. Door het geven van tips en advies kunnen ook zij meedragen om het beste van onze behandeling(en) naar boven te halen.

Niet enkel baby's verdienen onze aandacht, maar we zijn er ook voor kinderen en volwassenen.Gwendolyn is perfect drietalig: Nederlands, Frans en Engels.

Gwendolyn behandelt zowel volwassenen, als baby's en kinderen.

Professionele kwalificaties en bijscholingen:

✔ ︎Master-Osteopathiediploma, ULB te Brussel

    Thesis: Studie naar het effect van osteopathische behandelingen bij een zuigelingen populatie met zuig- en slikproblemen

✔︎ Bachelor in Vroedkunde, Erasmus Hogeschool te Jette

✔︎ Specialisatie Osteopathie voor baby's en kinderen: Panta Rhei in Nederland (i.o.)

✔︎ Post-graduaat Simplified Kinesiology, ACVO te Oostmalle